Anasayfa » Ehl-i Beyt » O’nun vesilesiyle belaları yeryüzü ehlinden def eder!

O’nun vesilesiyle belaları yeryüzü ehlinden def eder!

Ahmed b. İshak b. Sa’d el-Es’ari’den;

İmam Hasan Askeri’nin (Aleyhi’s-selam) yanına giderek, kendisinden sonraki İmam’ın kim olduğunu sormak istedim. Ama O benden önce söze başlayarak bana şöyle buyurdu:

“Ey Ahmed b. İshak! Şüphesiz yüce Allah, Adem’i (aleyhi’s-selam) yarattığından beri yeryüzünü Hüccet’siz bırakmadı ve kıyamete kadar da bırakmayacaktır. O’nun vesilesiyle belaları yeryüzü ehlinden def eder, yağmur yağdırır ve topraktan bereket çıkarır.”

Ona şöyle arz ettim: “Ey Allah Resulünün oğlu! Senden sonraki İmam ve halife kimdir?”

Hemen ayağa kalktı ve odaya girdi. Az sonra omuzunda yüzü dolunay gibi parlayan üç yaşındaki bir çocukla çıktı ve buyurdu ki:

“Ey Ahmed b. İshak! Eğer Allah’ın ve Hüccet’lerinin yanında değerli olmasaydın bu oğlumu sana göstermezdim. Bunun adı ve künyesi Resulullah’ın adı ve künyesi ile aynıdır. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduktan sonra, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Ey Ahmed b. İshak! Bu ümmetin içinde bu, tıpkı Hızır ve Zülkarneyn gibidir. Vallahi bu öyle bir Gaybet’e çekilecek ki, Allah’ın O’nun imametine bağlı kıldığı ve O’nun zuhurunun acil olması için dua etmeye muvaffak kıldığı kimseler dışında, kimse helak olmaktan kurtulamayacaktır.”

Dedim ki: “Ey Mevlam! Kalbimin mutmain olacağı bir alameti var mı?”

O çocuk fasih bir Arapça ile şöyle buyurdu:

Ben Allah’ın yeryüzündeki son Hüccet’iyim; düşmanlarından intikam alacak olan da Benim. Beni gördükten sonra artık alamet ve delil isteme.

Sevinç ve ferahla dışarı çıktım. Ertesi gün O’nun yanına dönerek şöyle arz ettim: “Ey Resulullah’ın oğlu! Bana minnet ettiğin için çok mesrur oldum. Hızır ve Zülkarneyn’in onda vuku bulacak olan sünneti nedir?”

Gaybet’inin uzunluğudur” dedi.

Arz ettim ki: “Ey Resulullah’ın oğlu! Onun Gaybet’i çok mu sürecek?”

“Rabbime and olsun ki, evet. Öyle ki, buna inananların çoğu bu inançtan vazgeçecek. Allah’ın bizim velayetimiz üzerine kendilerinden ahid aldığı ve kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışındakiler buna bağlı kalmayacaklardır. Ey Ebu İshak! Bu, Allah’tan gelen bir emirdir ve Allah’ın gizli sırlarından bir sırdır. Sana dediklerimi al, gizle ve şükredenlerden ol. Böylece yarın en yüce makamda bizimle birlikte olursun.” buyurdu.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleminden
İmam Hasan el-Askeri ve İmam Muhammed Mehdi s.265

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Senin dostların hidayet olduktan sonra dalalete düşmezler.

Ebu İshak’tan: Emirü’l-Mü’minin’in (aleyhi’s-selam) ashabından güvenilir birinden duydum ki, Emirü’l-Mü’minin bir hutbesinde şöyle buyurdu: “Allah’ım, Ben biliyorum ki, ilmin tamamı kuşatılmaz, kaynağı kurumaz ve arzın, Senin halka olan açık ama ...

Hepsi Haşimoğulları’ndandır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi) şöyle buyurdu: “Her kim kurtuluş gemisine binmek, sağlam kulpa sarılmak ve Allah’ın sağlam ipinden tutunmak isterse, Ali’yi sevmeli, O’nun düşmanına düşman olmalı ve O’nun evlatlarından ...

Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur.

Ey Muhammed! Bunlar benim hüccetlerimdir. Mehdi ise senin soyuna edilen zulüm ve dökülen kanların intikamını alacak olan kimsedir. İzzet ve Celalime and olsun ki, O benim dostlarım için gerekli bir hüccettir. Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur