Anasayfa » Ehl-i Beyt » Hepsi Haşimoğulları’ndandır.

Hepsi Haşimoğulları’ndandır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve alihi) şöyle buyurdu:

“Her kim kurtuluş gemisine binmek, sağlam kulpa sarılmak ve Allah’ın sağlam ipinden tutunmak isterse, Ali’yi sevmeli, O’nun düşmanına düşman olmalı ve O’nun evlatlarından olan Hidayet İmamlarını imam edinmelidir.

Şüphesiz Onlar Benim halifelerim, vasilerim ve benden sonra Allah’ın halka Hüccet’leridir. Onlar, ümmetimin efendileri ve takvalı olanları sevk edenlerdir. Onların hizbi Benim hizbim, Benim hizbim ise Allah’ın hizbidir. Onların düşmanlarının hizbi ise şeytanın hizbidir.”

Bazı muhakkikler şöyle derler:

Peygamber’den sonraki halifelerin on iki tane olduğuna delalet eden hadisler, bir çok yoldan meşhur olmuştur. Zamanın geçmesiyle malum olan şudur ki; Peygamber’in hadisteki maksatı, ıtretinden ve Ehl-i Beyt’inden olan on iki İmam’dır.

Bu hadisin, Peygamber’den sonraki ashabından olan halifelere yorumlanması mümkün değildir. Çünkü, onların sayısı on ikiden azdır. Hadisin Emevi sultanlarına yorumlanması da mümkün değildir; çünkü onların sayısı on ikiden çok fazladır. Ayrıca Ömer b. Abdulaziz dışındakiler aşırı derece zalimdirler. Aynı şekilde onlar, Haşimoğulları’ndan değildirler. Çünkü Abdülmelik’in Cabir’den naklettiği rivayette Peygamberimiz buyurmuştur:

Hepsi Haşimoğulları’ndandır.

Resulullah’ın bu sözü söylerken sesini kısması da bu rivayetin sıhhatinin emaresidir. Çünkü onlar Haşimoğulları’nın hilafetini istemiyorlardı.

Ayrıca bu rivayeti Abbasoğulları’nın meliklerine de yorumlanması mümkün olamaz; çünkü onların hem sayıları fazladır, hem de şu ayete az riayet etmişlerdir:

De ki: Sizden yakınlarımı sevmeniz dışında hiçbir ecir istemiyorum.”

Ve ayrıca Kisa Hadisi de buna engeldir. Buna göre bu hadis sadece Peygamberin ıtreti ve Ehl-i Beyt’ine yorumlanabilir. Çünkü on iki İmam kendi zamanlarında en alimi, en yüceleri, haseb olarak en üstünleri ve Allah katındaki en kerametlileridir. Onların ilimleri hem verasetle, hem de vehbi olarak dedeleri Resulullah’a dayanır. İlim, tahkik, irfan ehli olanlar onları böyle tanırlar. Peygamberin hadisinin anlamının on iki İmam olduğunu hem bu kitapta, hem de diğerlerinde geçen Sakaleyn Hadisi ve diğer bir çok hadis desteklemektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleminden
İmam Hasan el-Askeri ve İmam Muhammed Mehdi s.246

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Yeryüzü O’na itaat edecek!

İmam Ali b. Musa er-Rıza (aleyhi’s-selam) şöyle buyurdu: “Benim evlatlarımın dördüncüsü, cariyelerin en üstününün oğludur. Allah O’nun vesilesiyle yeryüzünü bütün zulüm ve haksızlıklardan temizleyecektir. Halkın doğumunda tereddüt ettiği Gaybet sahibi ...

Senin dostların hidayet olduktan sonra dalalete düşmezler.

Ebu İshak’tan: Emirü’l-Mü’minin’in (aleyhi’s-selam) ashabından güvenilir birinden duydum ki, Emirü’l-Mü’minin bir hutbesinde şöyle buyurdu: “Allah’ım, Ben biliyorum ki, ilmin tamamı kuşatılmaz, kaynağı kurumaz ve arzın, Senin halka olan açık ama ...

Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur.

Ey Muhammed! Bunlar benim hüccetlerimdir. Mehdi ise senin soyuna edilen zulüm ve dökülen kanların intikamını alacak olan kimsedir. İzzet ve Celalime and olsun ki, O benim dostlarım için gerekli bir hüccettir. Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur