Anasayfa » Ehl-i Beyt » Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur.
Ey Muhammed! Ben yeryüzüne bakarak Seni seçtim ve senin adını kendi adımdan çıkardım. Ben Mahmud’um, sen ise Muhammed’sin. Daha sonra tekrar baktım ve Ali’yi seçtim. Onun da adını kendi adlarımdan türettim. Ben A’la’yım, o ise Ali’dir.

Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur.

Beni gökyüzüne çıkardıkları gece Allah Teala buyurdu ki:

“Peygamber Rabbinden indirilene iman etti.”

Bunun üzerine ben dedim ki:

“Mü’minler de iman ettiler.”

Allah Teala, “Doğru dedin” buyurdu.

Daha sonra buyurdu ki:

“Ey Muhammed! Ben yeryüzüne bakarak Seni seçtim ve senin adını kendi adımdan çıkardım. Ben Mahmud’um, sen ise Muhammed’sin. Daha sonra tekrar baktım ve Ali’yi seçtim. Onun da adını kendi adlarımdan türettim. Ben A’la’yım, o ise Ali’dir.”

“Ey Muhammed! Ben Seni, Ali’yi, Fatıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i ve Hüseyin’in soyunu kendi nurumdan yarattım ve sizin önderliğinizi gökyüzündekilere ve yeryüzündekilere sundum. O’nu kabul edenler Benim yanımda iman ehli sayıldı, kabul etmeyenler ise bunun dışında kaldı. Ey Muhammed! Kullarımdan biri sizin önderliğinizi kabul etmediği halde bütün gücüyle ölecek derecede bana ibadet etse de onu affetmem. Ey Muhammed! onları görmek ister misin?”

Ben, “Evet ey Rabbim” dedim. Bunun üzerine “bak” buyurdu. Baktığımda Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Ali b. Hüseyin, Muhammed b. Ali, Cafer b. Muhammed, Musa b. Cafer, Ali b. Musa, Muhammed b. Ali, Ali b. Muhammed, Hasan b. Ali ve Mehdi’nin nurlar içinde namaza durduklarını ve Mehdi’nin onların arasında bir yıldız gibi durduğunu gördüm.

Daha sonra Allah Teala buyurdu ki:

“Ey Muhammed! Bunlar benim hüccetlerimdir. Mehdi ise senin soyuna edilen zulüm ve dökülen kanların intikamını alacak olan kimsedir. İzzet ve Celalime and olsun ki, O benim dostlarım için gerekli bir hüccettir. Benim düşmanlarımdan intikam alacak olan O’dur”

Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleminden
İmam Hasan el-Askeri ve İmam Muhammed Mehdi s.160

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*