Anasayfa » Atatürk » Şahitlerin Dilinden Atatürk’ün Ehl-i Beyt’e Dayanan Soyu – Meriç Tumluer

Şahitlerin Dilinden Atatürk’ün Ehl-i Beyt’e Dayanan Soyu – Meriç Tumluer

Mustafa Kemal Atatürk’ün Jandarma İstihbarat Subayı, 14 Kasım 1923 tarihinden itibaren Türk Polis Teşkilatı kurucu üyelerinden, Atatürk’ün yanında polis olarak görev yapan Mehmet Rıfat Efendi’nin torunu Meriç Tumluer, Atatürk’ün gizlenen vasiyetiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk hem anne, hem de baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan gelmektedir.

Atatürk’ün dedelerinin uzun yıllar Deliorman, Veliko, Dobruka, Tırnova bölgesinde yaşadıkları biliniyor.

Bugün, türbesi Diyarbakır’da bulunan, Ehl-i Beyt soyundan Seyyid Sarı Saltuk Hazretleri’nin Rumeli’yi müslümanlaştırma çalışmalarında bulunan oğullarının ve torunlarının soyunun Atatürk’ün dedelerine kadar geldiği biliniyor. Bu soy, dedesi Kızıl Hafız Efendi’ye kadar uzanmaktadır.

Kızıl Ahmet Efendi’nin ailesinin yani Atatürk’ün atalarının, Anadolu’dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk’ün dedeleri Anadolu’dan Rumeli’ye gidip, Yunanistan’da Manastır vilayetinin Derbe-i Bala sancağına bağlı bulunan Kocacık mahallesinde yerleşmişlerdir. Burası tamamen Türk’tür. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir.

Kayıtlarda Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunanlarının isimleri, teker teker yazılı bulunmaktadır.

Müslüman Oğuz Türk’ü Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerin kimler olduğu kayıtlarda belirtilmektedir. İşte bu kayıtlarda, Atatürk’ün atalarının kaydı da mevcuttur. Atatürk’ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi, Kocacık nahiyesinde ilkokul öğretmenliği yapmakta idi. Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi de Kocacık nahiyesinde dünyaya geldi. babası Ali Rıza Efendi’ye “Alüş Efendi” derlerdi.

Atatürk özbe öz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır.

Zübeyde hanım’ın soyu Yörük’tür. Ailesi fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından (1466) sonra, Balkanlar’da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir.

Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır. Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde’nin babası Sofuzade feyzullah Ağa’dır.

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule hanım, Yörüklük için şunları söylemiştir:

“Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e Yörük nedir diye sordum. Ağabeyim de bana Yürüyen Türkler, dedi.”

Yani, Zübeyde hanım da Türktür.

Hoş Geldin Atatürk syf.37
Prof. Dr. Haydar Baş.

Deliorman; aşağı Tuna Ovası’nda yer alan; Rusçuk, Razgrad, Silistre, Şumnu ve Dobriç şehirlerini de kapsayan geniş bir bölgedir. Bu bölge hâlâ Türklerin yoğun olarak oturdukları yerlerden biridir. Yerli halk tarafından böyle adlandırılmasının sebebi ağırlıklı olarak Meşe, Gürgen ve Kızılcık ağaçlarından oluşan çok sık ve geçit vermez ormanlarla örtülü olmasından ileri gelmektedir. Osmanlı arşivlerinde ise ismi “Deli orman” olarak geçmektedir. Bölgeye ilk gelen Türkler, Kıpçaklar ve Peçeneklerdir. Daha Osmanlı Devleti kurulmadan çok önceleri Selçuklu Prensi İzzeddin Keykavus ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğrencisi Sarı Saltuk binlerce Türkmen’le birlikte buraya gelmişler ve Kıpçak-Peçenek toplulukları ile karışmışlardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Deliorman

Tırnova Bulgaristan’ın bir şehridir. 1965 yılında şehre büyük, yüce manasına gelen Veliko unvanı verildi. 1187-1393 yılları arasında İkinci Bulgar Devletine başkentlik yapmıştı. Şehir ve kale 17 Temmuz 1393 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir. Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren’in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre;
Tırnovo, Kırkkilise sancağına bağlı birinci sınıftan bir kazadır. 5 mahallesi, 4 nahiyesi, 29 köyündeki 3022 evde 10010 karışık nüfusu vardır. Taşlık ve dağlık bir yerde olup, yolları zorlukla geçilir, hava ve suyu temizliği ile bilinir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tırnovo

Konya bozkırları ve çevresinde yaşayan Tanrıdağı Türkmenlerine zamanla Atçeken denilmiştir. Atçeken ismi çok iyi ve cins atlar yetiştirdiklerinden dolayı verilmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, Karamanoğulları Beyliği ordularında görev almışlardır. Selçuklu ve Osmanlı ordularına at yetiştirmişlerdir. Malazgirt zaferinden sonra Süleyman Şah komutasında Anadolu’ya girmişler ve Konya’ya gelmişlerdir. Konya’nın fethi ile Konya bozkırlarına yerleşen ilk Türk yörükleridir. Çoğunlukla Konya bozkırlarında konar-göçer yaşam sürdürmekteydiler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Atçekenler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Jandarma İstihbarat Subayı, 14 Kasım 1923 tarihinden itibaren Türk Polis Teşkilatı kurucu üyelerinden, Atatürk'ün yanında polis olarak görev yapan Mehmet Rıfat Efendi'nin torunu Meriç Tumluer, Atatürk'ün gizlenen vasiyetiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Atatürk hem anne, hem de baba tarafından Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelmektedir. Atatürk'ün dedelerinin uzun yıllar Deliorman, Veliko, Dobruka, Tırnova bölgesinde yaşadıkları biliniyor. Bugün, türbesi Diyarbakır'da bulunan, Ehl-i Beyt soyundan Seyyid Sarı Saltuk Hazretleri'nin Rumeli'yi müslümanlaştırma çalışmalarında bulunan oğullarının ve torunlarının soyunun Atatürk'ün dedelerine kadar geldiği biliniyor. Bu soy, dedesi Kızıl Hafız Efendi'ye kadar uzanmaktadır. Kızıl Ahmet Efendi'nin ailesinin yani Atatürk'ün atalarının, Anadolu'dan…

Genel Bakış

0%

Hakkında ismtu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Varlık ve İnsan

Allah bu sonsuz kainatı ve onda mevcut olanları insan için yaratmıştır. İnsan yaratılmamış olsaydı bu ...